Investitor

Krapinsko-zagorska županija

Vrsta radova

Rekonstrukcija dvorca

Lokacija

Zabok

Dvorac Bračak u Zaboku

Izvođenje radova na rekonstrukciji dvorca Bračak (Energetski centar Bračak)-uređenje edukativno-prezentacijskog centra s uredom i ugostiteljskim prostorom